Náš systém má jednu velmi unikátní vlastnost, a to je automatické zálohování na náš Cloud MAXim. Zálohování samozřejmě nabízí téměř každý skladový a účetní systém. I náš systém v základu má modul, který dělá zálohy.

Ovšem co dále s těmito zálohami? A probíhají vůbec? Nezaseklo se něco, nedošlo místo pro zálohy? Běžná záloha se provede lokálně, ale to z hlediska bezpečnosti vůbec nestačí! Co když se stane nějaká přírodní katastrofa, nebo jednoduše po bouřce již nenaběhnou elektronická zařízení?

Vymysleli jsme tedy systém, který toto maximálně řeší a zjednodušuje. Zde jsou hlavní výhody:

  • záloha probíhá automaticky jako služba, nemusí být tedy například server přihlášen
  • záloha probíhá za plného provozu. Nemusí se tedy ukončovat programy na žádném počítači
  • zálohuje se databáze, EXE programy systému, všechny tisky a nastavení. V případě potřeby se vše velmi rychle obnoví
  • záloha je fyzicky mimo vaší firmu, chráněna v našem Cloudu
  • ochrana před Ransomware, kdy jste napadeni virem a ten zašifruje celý Windows 
  • zálohuje se pravidelně a automaticky
  • zálohování monitorujeme a kontrolujeme a v případě problémů řešíme nápravu

 

Modul vzniknul, jako ostatně většina funkcí, z podnětů našich zákazníků.