• jedná se o plně síťový, modulově řešený program, který pracuje v prostředí Windows s SQL databázovým serverem Firebird.

 • systém umožňuje spolupráci oddělených pracovišť (nespojených v síti) pomocí replikací.

 • je vytvořen pomocí nejmodernějších prostředků na bázi Klient/Server a díky použité technologii je údržba dat (včetně zálohování) plně automatizovaná a tudíž probíhá bez účasti uživatelů (odpadají též servisní zásahy v případě výpadku proudu, nebo jiného přerušení programu).

 • velice dobře zvládá velké objemy dat

 • je vhodný pro malé i velké podnikatelské subjekty, rozpočtové a příspěvkové organizace, sportovní kluby a další.

 

 

Účetnictví - rozvaha: Účetnictví - rozvaha

Systém obsahuje tyto moduly:


PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

 • v programu lze zapisovat interní doklady

 • vytváří chronologický deník dokladů ze všech zaúčtovaných dokladů i z ostatních modulů

 • zaúčtované doklady třídí a zaznamenává v hlavní knize

 • v hlavní knize lze doklady třídit a vybírat za celé účetní období

 • automaticky zobrazuje aktuální stavy všech účtů

 • nabízí možnost sledování hodpodaření po střediscích

 • disponuje velkým množstvím tisků, které lze různě klonovat a uživatelsky upravovat

 • počítá a sestavuje účetní výkazy jako rozvaha, výsledovka apod.

 • Velkou novinkou je možnost zvolit speciální účetní období - jiné než kalendářní rok (lze použít v případě, že máte povoleno od vašeho finančního úřadu)

 • v programu lze definovat rozpočet nákladů a výnosů pro dané daňové období a průběžně je srovnávat se skutečností

 • program vypočítává DPH z jednotlivých záznamových modulů a tiskne přehled za vybrané účetní období (lze vytisknout i do formuláře)


FAKTURACE

 • eviduje vydané faktury

 • program spolupracuje s modulem skladového hospodářství a reklamace, ze kterých vystavuje faktury a dobropisy

 • eviduje došlé faktury

 • vystavuje a tiskne příkazy k úhradě pro došlé faktury a dobropisy vydaných faktur

 • tiskne vystavené faktury, deník vydaných faktur, příkazy k úhradě atd.

 • uhrazuje faktury v hotovosti (pokladna)

 • HOMEBANKING

 • podpora cizích měn

 • eviduje trvalé platby POHLEDÁVKY i ZÁVAZKY

 • možnost práce doma a zároveň na pracovišti zajišťují replikace


POKLADNA

 • eviduje příjmové a výdejové pokladní doklady

 • program spolupracuje s modulem fakturace, ze kterého uhrazuje faktury a dobropisy v hotovosti

 • tiskne pokladní doklady, pokladní knihu, podklady pro DPH atd.


BANKA

 • eviduje bankovní výpisy (neomezený počet bank)

 • eviduje úhrady vydaných faktur

 • eviduje úhrady došlých faktur

 • eviduje úhrady trvalých plateb

 • eviduje a tiskne upomínky

 • navrhuje kompenzační smlouvy s odběratelem, nebo dodavatelem

 • poskytuje různé výběry a tisky potřebné při sledování uhrazených a neuhrazených faktur

 • nabízí výběr úhrad za faktury od vybraného obchodníka (prodejce) pro počítání provizí

 • eviduje výpisy z účtů

 • vypočítává dealerské provize


SKLADOVÁ EVIDENCE

 • hlavní modul ve kterém je možno souběžně zpracovávat libovolný počet skladů. V každém z těchto skladů jsou skladové karty, příjemky, výdejky, převodky, rezervace a objednávky.

 • pracuje s průměrnými skladovými cenami karet, které se přepočítávají váženým aritmetickým průměrem při každém uskutečněném příjmu

 • eviduje rezervace od zákazníků a tiskne zakázkové listy

 • na základě nashromážděných rezervací podporuje tvorbu objednávek dodavatelům

 • při zapisování příjemky zboží na sklad lze využít odeslaných objednávek

 • při expedici zboží (tvorbě výdejek) lze využít funkce, která automaticky vygeneruje výdejky podle rezervací

 • zboží lze prodávat v několika velkoobchodních i maloobchodních cenách

 • program disponuje velkým množstvím výběrů a tisků

 • nový typ převodky - převod do reklamací

 • nová služba EXPORT a IMPORT PŘEVODEK pro spojení s odloučeným skladem (není spojen v síti). Tato služba automaticky kontroluje nové převodky, karty a jejich dodavatele.

 • přidány skupiny a podskupiny. Skupiny jsou znázorněny ve stromové struktuře. Každá skupina může libovolný počet podskupin a tyto podskupiny mohou mít dále své vlastní podskupiny atd.. - Karty lze jednoduše vybírat podle názvu skupiny, nebo podle větve skupiny.

 • podpora čárových kódů

 • podpora cizích měn v příjemkách a výdejkách s návazností na faktury a úhrady

 • možnost exportu zboží do internetového obchodu a importu objednávek z internetového obchodu

 • eviduje obaly a tiskne seznamy nakoupených a prodaných obalů v návaznosti na zákon o obalech


EVIDENCE HMOTNÉHO, NEHMOTNÉHO MAJETKU A DROBNÉHO MAJETKU

 • eviduje hmotný a nehmotný investiční majetek

 • vytváří individuální odpisový plány, které lze odvodit od přednastaveného odpisového plánu

 • počítá účetní odpisy - buď jako daňové nebo podle účetního plánu

 • účetní odpisy lze provádět jednou, čtyřikrát nebo dvanáckrát do roka

 • počítá daňové odpisy

 • eviduje drobný majetek

 • majetek v programu lze jednotlivě nebo hromadně přeřazovat, vyřazovat majetek

 • zaznamenává historii majetku

 • program disponuje velkým množstvím výběrů a tisků, které lze různě klonovat a uživatelsky upravovat

 • samozřejmostí jsou tisky inventárních seznamů dle odpovědných pracovníků apod.


ADRESÁŘ

 • je určen pro zadávání a evidenci obchodních partnerů

 • pracuje jak s dodavateli, tak i s odběrateli, kteří mohou mít i konečné příjemce

 • u každého odběratele soustřeďuje vyskladněné a vyfakturované zboží u dodavatelů pak veškeré naskladněné zboží, s těmito informacemi lze pak dále pracovat formou různých výběrů a součtů např. za libovolné období (výsledky lze použít např. při poskytování množstevních slev nebo jako kontrolu množství odebraného zboží od dodavatele

 • obsahuje také číselník PSČ

 • individuální nastavení splatnosti

 • eviduje Fyzické osoby


PRODEJNA

 • spolupracuje s modulem skladové hospodářství, kde zboží přijímá formou převodky

 • eviduje zboží na prodejně

 • umožňuje prodej zboží včetně tisku paragonu

 • umožňuje prodej zboží na fakturu v hotovosti přímo z prodejny

 • eviduje denní tržby a stav kasy

 • eviduje přijaté reklamace

 • tiskne deník tržeb


REKLAMACE

 • program eviduje a sleduje průběh velkoobchodních reklamací od odběratelů i vlastních skladových reklamací

 • reklamace rozlišuje na skladové a spotřební

 • přijaté reklamace kontroluje zpětně na existenci výdejky ze skladu a vystavení faktury

 • eviduje rozpracovanost reklamace (přijatá, odeslaná, zpět, vyřízená)

 • tiskne reklamační lístky a poštovní průvodky při odesílání reklamace dodavateli

 • eviduje stav (počet) reklamací na skladě podle skladových karet


UŽIVATELÉ

 • používá se k podrobnému nastavení přístupových práv uživatelů. Mezi tyto práva patří zejména "Otevření agendy", "Přidávání", "Mazání", "Editace", "Tisknutí", "Výběr dostupných tisků", "Funkce", "Zobrazení"

 • také se zde nastavují základní informace o firmě


ARCHIVÁTOR

 • slouží k automatizovanému zálohování databáze na disk, nebo záložní médium

 • lze jej nastavit tak, aby se automaticky spouštěl (např. každé 2 hod, popřípadě ve stanovený čas), nebo jej jednoduše můžete spustit ručně

 • hlavní výhodou tohoto zálohování je fakt, že nikdo z uživatelů pracujících v některém z modulů jej nemusí přerušovat ani ukončovat

 • automaticky generuje zprávy o stavu zálohování (kdy začalo, kdy skončilo, zda bylo úspěšné, ...)

 • podle nastavení vytváří počet záložních kopií

 • zálohy se dají zkomprimovat do formátu ZIP čímž se ušetří místo na disku


MONTÁŽ

 • spolupracuje s modulem skladové hospodářství

 • lze zhotovit nový výrobek (skladovou kartu) z již existujících karet a služeb

 • hotový výrobek a jeho součásti mohou být z různých skladů

 • efektivní sledování podílu materiálu a služeb na výrobcích

 • výběry, součty, tisky, ...


INTERNET MANAŽER

 • spolupracuje s modulem skladové hospodářství

 • umožňuje provést aktualizaci zboží v internetovém obchodě (včetně obrázků)

 • umožňuje importovat objednávky uskutečněné v internetovém obchodě do modulu skladového hospodářství

 • aktualizace zboží nebo import objednávek lze provést ručně nebo automaticky v nastavený den a čas

 • informace o průběhu činnosti jsou přehledně zobrazovány na obrazovku nebo se zapisují do souboru


Další dotazy

Pokud produkt neobsahuje některou z Vámi požadovaných funkcí nebo Vás naše nabídka zaujala a chcete se dozvědět více informací obraťte se prosím na naše obchodní oddělení.