• Systém pro malé firmy a živnostníky, má omezený počet dokladů (500 skladových karet, 300 vydaných faktur + 300 přijatých faktur, 500 adres)

 • program pracuje v prostředí Windows (Win95 a novější)

 • je vhodný pro firmy, které samostatně nevedou účetnictví a účetnictví jim zpracovává externí firma

 • jedná se o kompletně propracovaný systém počínaje zaznamenáváním zakázek přes tvorbu objednávek, příjem zboží na sklad, automatické generování a tvorbu výdejek dle zakázek až po vyskladnění zboží a fakturaci

 • zajímavou možností systému je přiřazení obrázků ke každé skladové kartě, tyto obrázky lze použít i ve vybraných tiscích (např. v tisku objednávky, zakázkového listu, katalogu apod.) Obrázky také mohou sloužit jako kontrola při výdeji zboží.

Sklad - tisky: Sklady - výběr tisku

Systém obsahuje tyto moduly:


       SKLADOVÁ EVIDENCE

 • obsahuje skladové karty, příjemky, výdejky,  rezervace a objednávky.

 • průměrné ceny - pracuje s průměrnými skladovými cenami karet, které se přepočítávají váženým aritmetickým průměrem při každém uskutečněném příjmu

 • eviduje rezervace od zákazníků a tiskne zakázkové listy

 • na základě nashromážděných rezervací podporuje tvorbu objednávek dodavatelům

 • při zapisování příjemky zboží na sklad lze využít odeslaných objednávek

 • při expedici zboží (tvorbě výdejek) lze využít funkce, která automaticky vygeneruje výdejky podle rezervací

 • zboží lze prodávat v několika velkoobchodních i maloobchodních cenách

 • program disponuje velkým množstvím výběrů a tisků

 • podporuje členění do skupin a podskupin. Skupiny jsou znázorněny ve stromové struktuře. Každá skupina může mít libovolný počet podskupin a tyto podskupiny mohou mít dále své vlastní podskupiny atd.. Karty lze jednoduše vybírat podle názvu skupiny, nebo podle větve skupiny.

 • podporuje cizí měy v příjemkách a výdejkách s návazností na faktury

 • cizí jazyk - každé kartě lze přiřadit libovolný počet cizojazyčných názvů. Tiskové výstupy pak lze vytisknout v libovolném jazyce

 • možnost exportu zboží do internetového obchodu a importu objednávek z internetového obchodu

 • eviduje obaly a tiskne seznamy nakoupených a prodaných obalů v návaznosti na zákon o obalech

 • výrobní čísla - umožňuje evidenci skladových položek podle výrobních čísel. Lze tak sledovat historii pohybů pro konkrétní zboží určené výrobním číslem

 • eviduje šarže a expiraci zboží (lze sledovat historii pohybů se šaržemi a vyhledávat podle šarží)

 • možnost sledovat skladové podkarty např. lokace (umístění), barvy, velikosti apod.

 • alternativní kódy - každá karta může být určena libovolným počtem alternativních kódů


FAKTURACE

 • eviduje vydané faktury

 • program spolupracuje s modulem skladového hospodářství, ze kterého vystavuje faktury

 • eviduje došlé faktury

 • vystavuje a tiskne příkazy k úhradě pro došlé faktury a dobropisy vydaných faktur

 • tiskne vystavené faktury, deník vydaných faktur, příkazy k úhradě atd.

 • umožňuje odeslání příkazu k úhradě do banky elektronickou formou (HOMEBANKING)

 • podpora cizích měn

 • eviduje trvalé platby POHLEDÁVKY i ZÁVAZKY


ADRESÁŘ

 • je určen pro zadávání a evidenci obchodních partnerů

 • pracuje jak s dodavateli, tak i s odběrateli, kteří mohou mít i konečné příjemce

 • u každého odběratele soustřeďuje vyskladněné a vyfakturované zboží u dodavatelů pak veškeré naskladněné zboží, s těmito informacemi lze pak dále pracovat formou různých výběrů a součtů např. za libovolné období (výsledky lze použít např. při poskytování množstevních slev nebo jako kontrolu množství odebraného zboží od dodavatele

 • obsahuje číselník PSČ

 • odběratelé mohou mít nastavenou individuální splatnost faktur, slevy, ceníky apod.

 • je možné tisknout adresní štítky, seznamy adres, nejlepší odběratele, atd.podporuje hromadnou e-mailovou korespondenci


Další dotazy

Pokud produkt neobsahuje některou z Vámi požadovaných funkcí nebo Vás naše nabídka zaujala a chcete se dozvědět více informací obraťte se prosím na naše obchodní oddělení.